Contact Us‎ > ‎Board of Directors‎ > ‎

Past BOD Mebers

List of Past Board of Directors Members

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 Nitin B.   Shah (Chair)Bipin Shah (Chair)Bipin Shah (Chair)
Shobha Vora
Shobha Vora Parveen JainBharat KamdarPrem JainPrakash C. Jain  
Navin Dedhia  (Secretary)Kamlesh Mehta (President)
Yogesh Bapna(Secretary)
Ashok Domadia
Ashok Domadia 
Ashok DomadiaBijal VakilBharat Kamdar Prem Jain
Hashmukh (Hasu) Shah
Jay Itchhaporia
Yogesh Bapna (President)Navin Dedhia  (Secretary)
Kamlesh Mehta (President)
Parveen Jain 
Parveen Jain
Bharat KamdarBipin ShahSmitin Mehta Bipin ShahKundi KapadiaMeenaxi Sethi
Giriraj JainJyoti Vora
Shobha Vora
Jay Itchhaporia
Bijal Vakil 
Bijal VakilChandra ParekhRita ShahChandra ParekhTushar T. Vora Shailesh Vinayak
Jyoti VoraYogesh Bapna
Ashok Domadia
Jyoti Vora
Jay Itchhaporia  
Devang ShahDevang ShahNitin Shah
Navin S. Dedhia 
Rakesh JainRakesh Jain
Rakesh Jain
Kamlesh Mehta 
Jyoti Vora 
Jyoti VoraGirish ShahKundi Kapadia   
Harish ShahRakesh Shah
Rakesh Shah 
Rakesh Jain 
Kamlesh Mehta 
Kamlesh MehtaManahar ShahTushar Vora   
Kamlesh K. DesaiGiriraj Jain
Yogendra Bobra
Pravin Madhani
Rakesh Jain
Manhar ShahNitin ShahBipin Shah   
Kamlesh MehtaNitin Shah
Nitin Shah 
Rakesh Shah
Navin Dedhia 
Navin DedhiaParveen Jain Hasu Shah   
Kirit BavishiHasu Shah
Hasu Shah
Pramod Patel
Rakesh Shah 
Nitin ShahPramod PatelChandra Parekh   
Manahar ShahJayesh Jain
Harish Shah 
Yogendra Bobra
Pramod Patel 
Pramod PatelPravin TurakhiaPrakash Jain   
Pramod Patel
Pravin Madhani
Pravin Madhani 
Bipin Shah 
Yogendra Bobra 
Pravin MadhaniPrem JainGirish Shah   
Parveen Jain
Manhar Shah 
Manhar Shah
Yogesh Bapna   
Vatsal Shah
Pravin Turakhia Prerana SaraiyaPravin Turakhia   
Pravin Turakhia
Pravin Turakhia
Pravin Turakhia 
Nitin Shah
Yogesh Bapna   
Yogendra BobraRita ShahManhar Shah   
Taresh Parekh
Vatsal Shah
Nimesh Parekh 
Kaishal Dalal 
Nitin Shah
Rakesh LodhaShobha VoraAswin Jain   
Bijal Vakil (General Counsel)
Bijal Vakil (General Counsel)
Bijal Vakil (General Counsel) 
Parimal Sheth 
Shobha VoraSmitin Mehta     

 

Comments