Contact Us‎ > ‎Board of Directors‎ > ‎

Past BOD Members

List of Past Board of Directors Members

2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006
Nitin B. Shah
(Chair)
 Nitin B.   Shah (Chair) Bipin Shah (Chair) Bipin Shah (Chair) Shobha Vora Shobha Vora Parveen Jain Bharat Kamdar Prem Jain Prakash C. Jain    
Deven Shah
(Secretary)
Navin Dedhia  (Secretary) Kamlesh Mehta (President) Yogesh Bapna(Secretary) Ashok Domadia Ashok Domadia  Ashok Domadia Bijal Vakil Bharat Kamdar Prem Jain Hashmukh (Hasu) Shah Jay Itchhaporia
Yogesh Bapna
(President)
Yogesh Bapna (President) Navin Dedhia  (Secretary) Kamlesh Mehta (President) Parveen Jain  Parveen Jain Bharat Kamdar Bipin Shah Smitin Mehta  Bipin Shah Kundi Kapadia Meenaxi Sethi
Navin Dedhia Giriraj Jain Jyoti Vora Shobha Vora Jay Itchhaporia Bijal Vakil  Bijal Vakil Chandra Parekh Rita Shah Chandra Parekh Tushar T. Vora  Shailesh Vinayak
Mahasukh Vora Jyoti Vora Yogesh Bapna Ashok Domadia Jyoti Vora Jay Itchhaporia   Devang Shah Devang Shah Nitin Shah   Navin S. Dedhia  
Jyoti Vora Rakesh Jain Rakesh Jain Rakesh Jain Kamlesh Mehta  Jyoti Vora  Jyoti Vora Girish Shah Kundi Kapadia      
Kamlesh Mehta Harish Shah Rakesh Shah Rakesh Shah  Rakesh Jain  Kamlesh Mehta  Kamlesh Mehta Manahar Shah Tushar Vora      
Kirit Bavishi Kamlesh K. Desai Giriraj Jain Yogendra Bobra Pravin Madhani Rakesh Jain Manhar Shah Nitin Shah Bipin Shah      
Pramod Patel Kamlesh Mehta Nitin Shah Nitin Shah  Rakesh Shah Navin Dedhia  Navin Dedhia Parveen Jain  Hasu Shah      
Parveen Jain Kirit Bavishi Hasu Shah Hasu Shah Pramod Patel Rakesh Shah  Nitin Shah Pramod Patel Chandra Parekh      
Sunil Ranka Manahar Shah Jayesh Jain Harish Shah  Yogendra Bobra Pramod Patel  Pramod Patel Pravin Turakhia Prakash Jain      
Shobha Vora Pramod Patel Pravin Madhani Pravin Madhani  Bipin Shah  Yogendra Bobra  Pravin Madhani Prem Jain Girish Shah      
Sharad Shah Parveen Jain Manhar Shah  Manhar Shah Yogesh Bapna    Vatsal Shah Pravin Turakhia Prerana Saraiya Pravin Turakhia      
Girish Shah Pravin Turakhia Pravin Turakhia Pravin Turakhia  Nitin Shah Yogesh Bapna    Yogendra Bobra Rita Shah Manhar Shah      
Harendra Shah Taresh Parekh Vatsal Shah Nimesh Parekh  Kaishal Dalal  Nitin Shah Rakesh Lodha Shobha Vora Aswin Jain      
Bijal Vakil
(General Counsel)
Bijal Vakil
(General Counsel)
Bijal Vakil
(General Counsel)
Bijal Vakil
(General Counsel)
  Parimal Sheth  Shobha Vora Smitin Mehta         
       
Comments