Contact Us‎ > ‎Executive Committee‎ > ‎

Past EC Members

 
  2017 2016 2015 2014 2013
President Yogesh Bapna Yogesh Bapna Kamlesh Mehta Kamlesh Mehta Nitin Shah
VP of Religious Mahasukh Vora Taresh Parekh Vatsal Shah Nimish Parekh Pramod Patel
VP of Tech Parthiv Shah Pranay Shah Rikesh Shah Pranay Shah Biren Shah
VP of Education Sachin Bhayani Nimesh Parekh Suhas Mehta Nimal Baid Kiran Shah
VP of PR Kiran Shah Ritesh Patani Vipul Kothari Kiran Shah Sunil Ranka
VP of Cultural Pranay Shah Deven Shah Bhupendra Jain Neeraj Jain Parimal Zaveri
VP of Facility Umesh Sagar Devang Shah Harshah Shah Devang Shah Harshad Shah
VP of finance Sharad Shah Kamlesh Desai Jayesh Jain Harish Shah Kaishal Dalal
VP of Private Event Ajay Shah Bhavin Doshi Vimal Shah Prashant Singhai Nilesh Doshi
CO-VP of Religious Rakesh Jain Mahasukh Vora Taresh Parekh Vatsal Shah Nimish Parekh
CO-VP of Tech Sunil G. Mehta Parthiv Shah Rupesh Shah Rikesh Shah Pranay Shah
CO-VP of Education Jayesh Khona Pratiti Jain Nimish Parekh Suhas Mehta Sharad Shah
CO-VP of PR Hetan Shah Kiran Shah Ritesh Patni Vipul Kothari Anuj Jain
CO-VP of Cultural Niraj Gandhi Parimal Zaveri Deven Shah Bhupendra Jain Sachin Bhayani
CO-VP of Facility Harshad Shah Umesh Sagar Devang Shah Harshad Shah Devang Shah
CO-VP of finance Biren Shah Sharad Shah Kamlesh Desai Jayesh Jain Harish Shah
CO-VP of Private Event Rajesh Shah Ajay Shah Bhavin Doshi Vimal Shah Prashant Singhai


Comments