Home‎ > ‎News‎ > ‎

JCNC 13th Anniversary Program - at a glance

posted Jul 15, 2013, 8:21 PM by JCNC Technology   [ updated Jul 15, 2013, 8:22 PM ]

August 2, 2013

JCNC 13th Anniversary Program
 a glance
Friday, August 02, 2013

Navvanu Prakari Pooja to worship "Shatrunjay Mahatirth"*new 12 - 5 pm

Sadharmik Vatsalya Dinner 6:00 pm - 7:30pm

Grand Musical Bhavan lead by Sadhvi Sangmitraji

 (followed by Aarti/Mangal devo)

 7:30pm – 9:30pm

 

Saturday, August 03, 2013

Ratna Traya Vidhaan Part I*new 7:30am - 10:00am

Snatra Pooja 9:30am

Adhar Abhishek Pooja start at 10:00am

Aadesh for Mahavir Swami Dwaja
Lectures by Samani Shruth Nidhiji & Suyash Nidhiji*new 10 – 11:30am Sadharmik Vatsalya Lunch 12:00 noon – 2:00pm
Eco-Vegan Presentation Part I by Gary Francione*new 1:30 – 3:00pm

Atmasiddhi Bhakti & Swadhyay (shrimad mumukshu) 3 pm - 5pm
Youth session with Sadhvi Sangmitraji*new 3 pm – 5pm

Sadharmik Vatsalya Dinner 6:00pm - 7:30pm

Aarti/Mangal Devo 7:45pm

Bhakti Raas-Garba 8:15pm

 

Sunday, August 04, 2013

Ratna Traya Vidhaan Part II*new & Indra Dhwaj Pooja 7:30am - 10am

Snatra Pooja 9:30am
Lectures by Samani Shruth Nidhiji & Suyash Nidhiji*new 10– 11:30am

Shree Sattar Bhedi Pooja and Dwaja Ceremony

10:00am – 2:00pm

Sadharmik Vatsalya Lunch 12:00 noon – 2:00pm
Eco-Vegan Presentation Part II by Gary Francione*new 2:00 – 3:30pm
 

Attractions (for all 3 days)

  • Aangi's will be prepared and displayed
  • Eco-Vegan Exhibition in classroom A and B
  • Gavali art will be displayed


Auspicious Presence:
Samani Shruth Nidhiji & Samani Suyash Nidhiji, Sadhvi Sangmitraji
Vidhividhan Presence: Vidhikar Hiteshbhai Shah, Pt. Khemchandji Jain
& Bhulabhai Patel

Anniversary Program Coordination Team

Nitin Shah, Pramod Patel, Nimesh Parikh, Prem Jain, Yogesh Bapna, Ashok Sethi, Navin Dedhia, Vatsal Shah, Ami Shah, Raj Patel, Jina Shah, Sharmila Ranka, Utpal Mehta, Sudhanshu Jain, Kirit Bavishi, Pravin Turakhia, Nitul Haria, Sheetal Kasliwal, Harshad Shah, Mukesh Parikh, Biren Shah, Kaishal Dalal, Parimal Zaveri, Pranay Shah, Harish Shah, Anuj Jain, Devang Shah, Vikas Chand, Divyesh Patel, Rajesh Pukhraj Jain, Jitendra Dangi and many other volunteers..  

Comments